תרשיש2
תרשיש3
תרשיש1
תרשיש4

בנין מגורים

רמת השרון
מגרש: 240 מ"ר

יח"ד: 4