צילומים:
עמית גרון

אלעד שריג

שי אפשטיין

תומר פדר