הברזל 38 ת"א

מיקוד 6971054 

טלפון  072-2507557

פקס   072-2507558​

tal@navot-rubin.co.il
shlomit@navot-rubin.co.il

office@navot-rubin.co.il

צילומים:
עמית גרון

אלעד שריג

שי אפשטיין

תומר פדר