באריעקב1
באריעקב4
באריעקב5

בנין מגורים להשכרה לטווח ארוך כולל קומת מסחר
באר - יעקב

מגרש: 6000 מ"ר

יח"ד: 279