1

בנין מגורים

תל-אביב

מגרש: 640 מ"ר

יח"ד: 32

  נבות רובין ארכיטקטורה 2018 ©

  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE
  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE