1
2
3
4
5

בנין מגורים

תל-אביב

מגרש: 500 מ"ר

יח"ד: 5

  נבות רובין ארכיטקטורה 2018 ©

  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE
  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE