1

3 מבני מגורים

תל-אביב

מגרש: 4500 מ"ר

יח"ד: 170

  נבות רובין ארכיטקטורה 2018 ©

  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE
  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE