1

3 מבני מגורים

תל-אביב

מגרש: 4500 מ"ר

יח"ד: 170