1
2
3
4
5
6

עיצוב פנים

תל-אביב

6 דירות יוקרה

בנוי: כ 800 מ"ר