1
2

בנין מגורים

הרצליה

מגרש: 2400 מ"ר

יח"ד: 46

  נבות רובין ארכיטקטורה 2018 ©

  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE
  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE