שמעיה1
שמעיה2

בנין מגורים

הרצליה

מגרש: 2400 מ"ר

יח"ד: 46