1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

בית פרטי

תל-אביב

מגרש: 300 מ"ר

בנוי: 340 מ"ר

  נבות רובין ארכיטקטורה 2018 ©

  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE
  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE