בראשית 1
בראשית 2
בראשית 6
בראשית 5
בראשית 3
בראשית 4

בניין מגורים
רמת השרון
מגרש: 756 מ"ר

יח"ד: 22