רומנילי17

בניין מגורים
תל אביב
מגרש: 732 מ"ר

יח"ד: 9