יואל2
יואל5
יואל4
יואל3
יואל1

בניין מגורים
תל אביב
מגרש: 355 מ"ר

יח"ד: 7