1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

בית פרטי

תל-אביב

מגרש: 320 מ"ר

בנוי: 350 מ"ר