פאדובה8

בניין מגורים
תל אביב
מגרש: 840 מ"ר

יח"ד: 12