ששת1
ששת3
ששת11
ששת2
ששת4
ששת5
ששת6
ששת9

בנין מגורים
רמת השרון
מגרש: 2684 מ"ר

יח"ד: 44