1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

בנין משרדים
תל-אביב
תחרות מוזמנים
בשיתוף בר אורין