בנין מגורים תל-אביב

בנין מגורים
תל-אביב
מגרש: 770 מ"ר
יח"ד: 26