בנין מגורים תל-אביב

בנין מגורים
תל-אביב
מגרש: 770 מ"ר
יח"ד: 26

  נבות רובין ארכיטקטורה 2018 ©

  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE
  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE