1

בנין מגורים

תל-אביב

מגרש: 800 מ"ר

יח"ד: 28

  נבות רובין ארכיטקטורה 2018 ©

  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE
  • NAVOT RUBIN ARCHITECTURE