ראשון2
ראשון1

בניין מגורים להשכרה לטווח ארוך
ראשון לציון
מגרש: 1521 מ"ר

יח"ד: 78